Dlaczego TU wymaga sterty weksli przy gwarancjach?

Zawierając umowę o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych (tzw. limit gwarancyjny), towarzystwa wymagają złożenia kilku weksli in blanco. Sformułowanie “weksel in blanco” chyba w każdym z nas wzbudza wątpliwości. Poniżej opisuję z czego to wynika i co w ogóle dzieje się później z tymi dokumentami.

Ryzyko w Firmie

Zacznę od tego, że podstawowym zabezpieczeniem każdej gwarancji ubezpieczeniowej jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, która określa jak i kiedy weksel może zostać wykorzystany. Czasami, jeśli dokumenty finansowe nie zadowalają towarzystwa ubezpieczeniowego, dodatkowo oprócz weksla stosuje się inne zabezpieczenia, np. przewłaszczenie na mieniu ruchomym lub nieruchomości, poręczenie, gotówka itd.

Weksel pozwala gwarantowi zabezpieczyć się na wypadek sytuacji, w której gwarancja zostanie uruchomiona przez Beneficjenta, a Twoja firma nie zwróci środków gwarantowi. 

W przypadku wystawiania pojedynczych gwarancji (czyli bez umowy o limit) oznacza to każdorazowo konieczność podpisania przez spółkę weksla oraz deklaracji wekslowej. W praktyce jest to dosyć angażujące, a dodatkowo w pewnym momencie może być trudno zapanować nad tym, kto ma nasze weksle. 

W przypadku posiadania umowy o limit gwarancyjny, sprawa zabezpieczenia wygląda tak, że składa się je tylko jeden raz – przy zawarciu pierwszej umowy (umowa o limit trwa zazwyczaj 12 miesięcy i po tym czasie jest odnawiana). W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, może to być 5, 7, 10 lub więcej weksli. Tutaj ważne jest, aby zaznaczyć, że w kolejnych latach, podczas odnawiania limitu w danym towarzystwie, nie ma już konieczności składania kolejnych weksli. 

I teraz pytanie, dlaczego aż tyle tych weksli? 

W ramach umowy o limit spółka może zawrzeć dowolną liczbę gwarancji (oczywiście mieszcząc się w ramach udzielonego limitu kwotowego). Towarzystwa zabezpieczają się na wypadek konieczności dochodzenia regresu z kilku gwarancji uruchomionych w różnym czasie.  Z drugiej strony, dzięki takiemu rozwiązanie nie ma konieczności składania weksla przez spółkę przy każdej gwarancji.

  Administratorem danych osobowych jest firma INSUO Broker, ul. Żółkiewskiego 37/41, 87-100 Toruń, NIP: 8792485720, REGON: 340889704. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości przygotowania ofert i obsługi ubezpieczenia.


  Przechowywanie i zwrot weksli

  Wystawione weksle in blanco wraz z deklaracjami złożone są bezpiecznie w centrali towarzystwa. Towarzystwo skorzysta z nich tylko, jeśli beneficjent Twojej gwarancji będzie miał powody do uruchomienia jej, a Ty nie zwrócisz wypłaconej kwoty towarzystwu. Po zakończeniu umowy o limit (jeśli zdecydujesz, że nie będziesz jej odnawiać) oraz po wygaśnięciu wszystkich udzielonych gwarancji, Towarzystwa komisyjnie niszczą weksle wraz z deklaracjami. Możesz zwrócić się do gwaranta z prośbą o protokół potwierdzający zniszczenie lub o odesłanie niewykorzystanych weksli. W tym drugim przypadku towarzystwo odeśle przekreślone dokumenty, tak aby nikt niepowołany nie mógł zrobić z nich użytku.

  Niniejszy tekst nie jest rekomendacją brokerską w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Aby otrzymać rekomendację skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

  Uważasz materiał za wartościowy? Udostępnij go znajomym:
  Łukasz Todys
  Łukasz Todys

  Jestem brokerem ubezpieczeniowym i właścicielem kancelarii INSUO Broker. Pomagam ogarnąć firmowe ubezpieczenia od 2012 roku.

  Artykuły: 1

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *