Odzyskujemy należne odszkodowania

likwidacja szkód broker ubezpieczeniowy

Obsługa brokerska

Prowadzimy proces likwidacji szkody,
a Ty odbierasz odszkodowanie

Likwidacja szkód – na czym polega?

Likwidacja szkód to kwintesencja ubezpieczeń. Istotą likwidacji szkody jest uzyskanie odszkodowania i to w takiej w wysokości, która pozwoli na naprawę powstałej szkody. 

Nie każde zdarzenie podlega wypłacie odszkodowania, dlatego podczas przygotowania ofert zwracamy uwagę na potencjalne zagrożenia, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze oferty ubezpieczenia.

Likwidacja szkód – jak działamy?

W razie szkody z polisy zawartej za naszym pośrednictwem, zgłaszasz ją do nas w sposób ustalony na początku współpracy. Analizujemy wstępne zgłoszenie i na jego podstawie formułujemy zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń. Nadzorujemy szkodę aż do momentu wydania decyzji przez zakład ubezpieczeń. W razie potrzeby wdrażamy procedurę odwoławczą.

Możemy także odpłatnie poprowadzić likwidację pojedynczej szkody z polisy zawartej przez innego pośrednika lub 

Likwidacja szkód jest jednym z elementów obsługi brokerskiej.

Likwidacja szkód

Faq

Likwidacja szkód

Najczęściej zadawane pytania

Jeśli masz inne pytania np. o naszą firmę, o Twoje ubezpieczenia, o likwidację szkód skontaktuj się z nami.

Standardowa obsługa brokerska jest dla klienta bezpłatna. Zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, to zakład ubezpieczeń wypłaca brokerowi część swojej prowizji od zawartych i opłaconych polis. 

Świadczymy także odpłatne usługi, np. szkolenia, audyty ubezpieczeniowe, audyty polis podwykonawców, likwidacja szkód z polis obcych itp. W takich przypadkach koszty ustalany jest przed rozpoczęciem usługi.

Nie.

Standardowo w składce skalkulowanej przez zakład ubezpieczeń zawarte jest już wynagrodzenie dystrybutora, niezależnie od kanału sprzedaży. Z kolei korzystanie z usług brokera może mieć wpływ na obniżenie składek – wynika to z możliwości negocjacyjnych brokera.

Specjalizujemy się w obsłudze firm i staramy się oferować kompleksową ochronę ubezpieczeniową Ubezpieczamy m.in. mienie firmowe, OC działalności, OC zawodową, floty pojazdów, ryzyka budowlano-montażowe, gwarancje ubezpieczeniowe, ryzyka transportowe, pracowników i inne.

Jako broker ubezpieczeniowy reprezentujemy klienta, a nie zakład ubezpieczeń, dlatego nie jesteśmy ograniczeni umowami (jak np. multiagent). Możemy występować o oferty do wszystkich zakładów ubezpieczeń na rynku, oferujących ubezpieczenia danego rodzaju.

Likwidacja szkód
obsługa brokerska obsługa polis i rat porównanie ofert

Zacznijmy od rozmowy

Likwidacja szkód

W czasie krótkiej rozmowy określimy Twoje oczekiwania i przedstawimy możliwości. Oddzwaniamy całkiem szybko. 

    Administratorem danych osobowych jest firma INSUO Broker, ul. Żółkiewskiego 37/41, 87-100 Toruń, NIP: 8792485720, REGON: 340889704. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości przygotowania ofert i obsługi ubezpieczenia.


    broker ubezpieczeniowy insuo
    Wolisz wykonać pierwszy krok? Zadzwoń: +48 512-227-824

    Za wcześnie na rozmowę o współpracy? Zacznij od naszego bloga dla przedsiębiorców i menedżerów, na którym opisujemy praktyczne kwestie związane z ubezpieczeniami w firmie.