Co możemy zrobić dla Twojej firmy?

obsługa brokerska

serwis brokerski

ubezpieczenie firmy

Obsługa brokerska

Pomagamy przedsiębiorcom i menedżerom
ogarnąć firmowe ubezpieczenia

obsługa brokerska

obsługa brokerska

ubezpieczenie dla firmy

Jesteśmy licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym. Odciążamy klientów w obsłudze ubezpieczeń, aby mogli skupić się na rozwijaniu swojego biznesu.

Porównujemy oferty ubezpieczenia

Pozyskujemy, negocjujemy i szczegółowo porównujemy oferty ubezpieczenia. Opracowujemy pisemną rekomendację brokerską, w której wskazujemy najbardziej odpowiednią ofertę więcej»

Obsługujemy polisy i pilnujemy terminów

Pilnujemy terminów polis i rat, składamy wnioski, wypowiedzenia oraz likwidujemy szkody, odciążając pracowników, mających często inne obowiązki więcej»

Odzyskujemy należne odszkodowania

Zajmujemy się szkodami od momentu uzyskania informacji od Ciebie, do wypłaty odszkodowania, uruchamiając w razie potrzeby proces odwoławczy więcej»

Doradzamy w obszarze ubezpieczeń firmowych

Doradzamy klientom przy podejmowaniu decyzji biznesowych (w kontekście ryzyka), co pozwala ograniczyć ryzyko podejmowanych działań więcej»

Porządkujemy proces firmowych ubezpieczeń

Porządkujemy proces zarządzania firmowymi ubezpieczeniami, aby zmniejszyć potrzebny nakład pracy i uniknąć ryzyka przeoczenia kończących się polis więcej»

obsługa brokerska

Jak pracujemy

Kolejne etapy współpracy

Wypracowaliśmy sposób obsługi klientów, który pozwala zmniejszyć ich zaangażowanie w proces obsługi ubezpieczeń, bez straty na jakości polis.

Punktem wyjścia jest bezpłatna konsultacja, czyli krótka rozmowa na temat sytuacji ubezpieczeniowej firmy i Twoich oczekiwań. Podczas rozmowy proponujemy wstępnie możliwe rozwiązania. Konsultacja może się odbyć w formie rozmowy telefonicznej, wideokonferencji lub spotkania.

Po wstępnej rozmowie przesyłamy w umówionym terminie maila z koncepcją dalszych działań i proponowanym harmonogramem. Przesyłamy również dokumenty i pytania potrzebne do przygotowania ofert.

Na podstawie uzyskanych dokumentów i informacji opracowujemy program ubezpieczenia Twojej firmy, a następnie wysyłamy zapytanie ofertowe do towarzystw ubezpieczeniowych, oferujących ubezpieczenia danego rodzaju.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie ofert, sprawdzenie czy są zgodne ze złożonym zapytaniem ofertowym, a także negocjacje warunków i składek.

Na podstawie uzyskanych ofert przygotowujemy szczegółową analizę oraz raport brokerski wraz z rekomendacją najbardziej odpowiedniej oferty ubezpieczenia. Dokumenty możemy omówić telefonicznie, w formie wideokonferencji lub w czasie spotkania. Na tym etapie możemy także wprowadzić modyfikacje w ofertach. Na końcu podejmujesz decyzję o wyborze oferty (nie musi być ona zgodna z rekomendacją)

Po wyborze oferty wnioskujemy do wybranego towarzystwa o zawarcie polisy i przekazujemy ją Tobie. W razie potrzeby załatwisz z nami cesję, aneks, doubezpieczenie i inne sprawy związane z polisą.

Nie musisz pamiętać o terminach poszczególnych polis, bo będziemy Ci o nich przypominać z odpowiednim wyprzedzeniem. To samo dotyczy terminów rat. Wspomaga nas w tym nowoczesny system informatyczny i system podwójnej kontroli, które zapobiegają przeoczeniu jakiegokolwiek terminu.

W razie zajścia szkody zajmujemy się uzyskaniem odszkodowania. Na podstawie informacji od Ciebie lub Twojego pracownika formułujemy zgłoszenie szkody do towarzystwa, a następnie koordynujemy obieg dokumentów i informacji. W razie potrzeby uruchamiamy procedurę odwoławczą.

obsługa brokerska

serwis brokerski

Porozmawiaj z brokerem na temat ubezpieczeń Twojej firmy

obsługa brokerska

Faq

obsługa brokerska

ubezpieczenie firmy

KNF

Najczęściej zadawane pytania

Jeśli masz inne pytania np. o naszą firmę, o Twoje ubezpieczenia, o likwidację szkód skontaktuj się z nami.

Standardowa obsługa brokerska jest dla klienta bezpłatna. Zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, to zakład ubezpieczeń wypłaca brokerowi część swojej prowizji od zawartych i opłaconych polis. 

Świadczymy także odpłatne usługi, np. szkolenia, audyty ubezpieczeniowe, audyty polis podwykonawców, likwidacja szkód z polis obcych itp. W takich przypadkach koszty ustalany jest przed rozpoczęciem usługi.

Nie.

Standardowo w składce skalkulowanej przez zakład ubezpieczeń zawarte jest już wynagrodzenie dystrybutora, niezależnie od kanału sprzedaży. Z kolei korzystanie z usług brokera może mieć wpływ na obniżenie składek – wynika to z możliwości negocjacyjnych brokera.

Specjalizujemy się w obsłudze firm i staramy się oferować kompleksową ochronę ubezpieczeniową Ubezpieczamy m.in. mienie firmowe, OC działalności, OC zawodową, floty pojazdów, ryzyka budowlano-montażowe, gwarancje ubezpieczeniowe, ryzyka transportowe, pracowników i inne.

Jako broker ubezpieczeniowy reprezentujemy klienta, a nie zakład ubezpieczeń, dlatego nie jesteśmy ograniczeni umowami (jak np. multiagent). Możemy występować o oferty do wszystkich zakładów ubezpieczeń na rynku, oferujących ubezpieczenia danego rodzaju.

obsługa brokerska obsługa polis i rat porównanie ofert

Zacznijmy od rozmowy

W czasie krótkiej rozmowy określimy Twoje oczekiwania i przedstawimy możliwości. Oddzwaniamy całkiem szybko. 

    Administratorem danych osobowych jest firma INSUO Broker, ul. Żółkiewskiego 37/41, 87-100 Toruń, NIP: 8792485720, REGON: 340889704. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości przygotowania ofert i obsługi ubezpieczenia.


    broker ubezpieczeniowy insuo
    Wolisz wykonać pierwszy krok? Zadzwoń: +48 512-227-824

    Za wcześnie na rozmowę o współpracy? Zacznij od naszego bloga dla przedsiębiorców i menedżerów, na którym opisujemy praktyczne kwestie związane z ubezpieczeniami w firmie.